Center Gibanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so temeljni del sporazuma sklenjenega med Statika d.o.o. (v nadaljevanju “podjetje”) in stranko. S potrjenim zaključkom nakupa se domneva, da stranka sprejema vse splošne pogoje. Če stranka potrdi nakup, ga lahko prekliče samo v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Stranka je odgovorna za vse stroške in posledice, ki nastanejo, če je pri nakupu posredovala napačne informacije.

Stranka se avtomatično strinja z navedenimi pogoji in določili ob nakupu izdelka ali naročilu storitve podjetja, bodisi prek spletne strani, preko e-pošte, preko telefona oz. s plačilom brez predhodnega naročila ali na kakršenkoli drug način.

ČLANSTVO

Obveznost vsakega novega člana je plačilo članarine, ki je doživljenjska in znaša 20 eur. Plačilo se poravna fizično na recepciji po včlanitvi v naš fitnes klub.

Po plačilu programa vas bomo pozvali v podpis pogodbenega razmerja, ki se sklepa za obdobje minimalno 2 do maksimalno 24 mesecev. V tem času lahko razmerje prekinete s 30-dnevnim odpovednim rokom.

Podjetje je bilo ustanovljeno s ciljem zagotavljanja visoko kakovostnih storitev za uporabnika.

Blagovna znamka podjetja, spletna stran, vse njene komponente (programska koda, oblikovanje, fotografije, besedilo itd.) in vse podstrani so intelektualna lastnina ustvarjalcev blagovne znamke ter so kot take zaščitene z avtorskimi pravicami. Vsako kopiranje, uporaba ali zloraba blagovne znamke, spletne strani ali njenih komponent je predmet sodnih postopkov v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07).

Zavezujemo se, da na spletni strani podjetja, po svojih najboljših močeh, zagotavljamo aktualne in natančne informacije. Za napake, opustitve ali rezultate, pridobljene z zlorabo ali nerazumevanjem navedenih podatkov ne odgovarjamo. Pridružujemo si pravico, da odpravimo napake v trenutku, ko jih opazimo ter pravico, da lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila, v celoti ali delno spremenimo našo spletno stran in pogoje poslovanja ter pri tem ne odgovarjamo za morebitne posledice.

Pogoji in njihova pojasnila

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne uporabljamo. Pri tem ne prevzemamo odgovornosti za zagotavljanje dostopa do drugih spletnih strani, oziroma zunanjih virov. Hkrati ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge materiale zunanjih spletnih mest ali virov, ki jih naša ekipa ne odobri in ne preverja.

Vse fotografije so simbolične.

Vse informacije, ki nam jih naročnik kadarkoli posreduje, ostanejo zasebne in zaupne, razen v primeru, da za posredovanje teh informacij tretjim osebam obstaja legitimen razlog.

Pridržujemo si pravico do preklica, spreminjanja ali posodabljanja objektov brez predhodnega obvestila, vključno s spreminjanjem ali posodabljanjem kraja izvedbe aktivnosti, poti in cen. V primeru sprememb bo podjetje poskusilo nadomestiti storitev z drugo alternativo primerljive denarne vrednosti. S tem podjetje ne sprejema odgovornosti za morebitno zmanjšanje učinka kot rezultat teh sprememb. Namen vsega tega je zagotoviti najboljšo možno izkušnjo za naše stranke.

V nekaterih primerih je podjetje posrednik med stranko in končnim izvajalcem storitve. Čeprav je naša ekipa namenjena iskanju in zagotavljanju le najboljših storitev za svoje stranke, ne moremo odgovarjati za napake, nesreče ali malomarnosti s strani tretjih oseb.

V primeru, da stranka zamudi na dogovorjeno aktivnost, je lahko dolžna poravnati dodatne stroške, ki so nastali zaradi zamude. Če stranka ve, da bo zamudila, naj o tem čim prej obvesti podjetje. V primeru, da stranka zamudi iz upravičenih razlogov in o tem pravočasno obvesti podjetje, bomo poskusili zagotoviti kasnejši termin. V primeru, da to ni izvedljivo pa stranka ni upravičena do povračila stroškov. 

V primeru, da ima stranka težave s storitvijo, ki jo opravlja dobavitelj ali partner podjetja, jih pomagamo rešiti. V primeru, da to ni mogoče, pa mora stranka težavo rešiti sama neposredno z dotičnim dobaviteljem ali partnerjem.

Če stranka iz kakršnega koli razloga želi prehodno končati že plačano dejavnost, le-ta nima pravice do povračila plačanega zneska ali popusta.

Podjetje si pridržuje pravico do zavrnitve rezervacije po lastni presoji iz kakršnegakoli razloga. Stranke se strinjajo, da bodo sprejele pooblastila in odločitve naših zaposlenih, trenerjev in drugih sodelavcev.

Podjetje si pridržuje pravico, da lahko v določenih okoliščinah prekliče dejavnost oz. storitev, ki jo opravlja. Razen v primeru, da bi bilo to nujno potrebno, pa si bo vedno prizadeval, da se preklicu izogne.

Vse stranke so odgovorne za lastno varnost in dobro počutje. Naših strank ne spodbujamo, da sodelujejo pri kakršnih koli nevarnih aktivnostih ali aktivnostih, za katere se ne počutijo dovolj sposobne. Stranke usmerjamo v skladu z navodili. Podjetje ne prevzema nikakršnih odgovornosti, če stranka ne upošteva navodil in se posledično poškoduje, zboli, umre, oziroma utrpi kakršnokoli škodo ali izgubo.

Vse stranke same zagotavljajo, da so sposobne dokončati dogovorjeno aktivnost in da so v dobri fizični in duševni pripravljenosti.

Z rezervacijo se vsaka stranka strinja, da ima podjetje pravico objaviti vse fotografije in videoposnetke, ki so bili narejeni med izvajanjem programa (fotografije in videoposnetki lahko vključujejo vsako stranko), v promocijske in oglaševalske namene.

Zaradi nepredvidenih okoliščin lahko stranka prekliče udeležbo na dogovorjene aktivnosti. Če se podjetje s tem strinja, ima stranka možnost, da vplačano aktivnost prestavi na katerikoli razpoložljiv datum v tekočem mesecu. Če gre stranka na dopust ali je zdravstveno odsotna, se lahko veljavnost karte podaljša za teden dni.

Želimo, da stranke naše aktivnosti zapustijo zadovoljne. Naša ekipa je namenjena organizaciji odličnih izkušenj. Kljub vsem našim prizadevanjem pa vse stranke pozivamo, da nam pošljejo povratne informacije o njihovi izkušnji v kakršnikoli obliki. Če ima stranka pritožbo mora takoj obvestiti naše osebje. Na ta način ima naša ekipa po oceni pritožbe možnost, da popravi nastalo situacijo. Morebitne spremembe aktivnosti zavoljo zadovoljstva stranke se lahko izvedejo samo, če je želena sprememba predstavljena pred samo aktivnostjo. Želene spremembe posredovane pozneje bodo lahko upoštevane le za naprej, nikakor pa ne za nazaj. V kolikor se stranka pritoži med aktivnostjo in njena težava ostane nerazrešena, mora le-ta na podjetje, najkasneje v 5 dneh po zaključku aktivnosti, posredovati še eno pritožbo v pisni obliki.

Za izvensodno reševanje potrošniških sporov priznavamo odvetnico mag. Natašo Mlakar Sukič.

Podjetje si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preneha z izvajanjem programa, če stranka ne upošteva navodil trenerja, oziroma lahko takšno stranko v celoti ali delno izključi iz aktivnosti, če obstaja verjetnost, da bo ogrozila njen varen in strokoven potek. V tem primeru stranka nima pravice do kakršnega koli povračila ali kritja dodatno nastalih stroškov.

Od vseh strank se pričakuje, da bodo upoštevale lokalne zakone in predpise. V primeru da stranke teh ne upoštevajo, podjetje ni dolžno izpolnjevati obveznosti, ki so navedene v pričujočih pogojih poslovanja. Stranka je odgovorna za vsakršno škodo ali izgubo, ki jo povzroči izvajalcu oziroma dobavitelju. Stranka mora nemudoma v celoti poravnati povzročeno škodo ali izgubo neposredno dobavitelju. Če stranka tega ne stori, je odgovorna za izpolnjevanje morebitnih zahtevkov (vključno s pravnimi stroški), ki jih dobavitelj, zaradi posledic dejanja stranke, vloži proti podjetju.

Splošne pogoje in razmerje med stranko ter podjetjem urejajo lokalni zakoni, ne glede na kolizije določb zakonov. Stranka in podjetje soglašata, da sta v izključni pristojnosti pristojnega okrajnega sodišča v Velenju.

Video nadzor

Videonadzor v objektu STATIKA d.o.o. se izvaja v namen zagotavljanja varnosti, preprečevanja odtujitve lastnine ter drugih kaznivih dejanj. Videoposnetki se ne uporabljajo v druge namene. Videoposnetki se hranijo 1 leto od nastanka nato se trajno izbrišejo. Videonadzor se izvaja v skladu s 76. členom ZVOP-2. Nosilec videonadzornega sistema: STATIKA d.o.o. Kontaktna oseba: direktorica Katarina Skaza, 040 886 003.

Podatki o podjetju

Statika d.o.o.
Kersnikova 1, 3320 Velenje
Transakcijski račun: SI56 0284 3026 5542 336
Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.9.2023.